Παρέχουμε νομικές συμβουλές σχετικά με την απόκτηση και εκμετάλλευση ακίνητης περιουσίας στην Ελλάδα. Οι δικηγόροι μας έχουν την εμπειρία για την διενέργεια δικαιοπραξιών που άπτονται των ακινήτων, όπως οι μισθώσεις και οι αγοραπωλησίες, οι οποίες λόγω της πολυνομίας εύκολα μπορούν να οδηγήσουν τον υποψήφιο ενδιαφερόμενο, αγοραστή ή πωλητή, μισθωτή ή εκμισθωτή σε σύγχυση, σε συνδυασμό με την γραφειοκρατία στον συγκεκριμένο τομέα.

Προβαίνουμε σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, όπως ενδεικτικά στον έλεγχο τίτλων  ιδιοκτησίας, τον υπολογισμό φόρου αγοράς, τον έλεγχο καταλληλότητας του χώρου για την προοριζόμενη χρήση καθώς και την μεταγραφή στο αρμόδιο Υποθηκοφυλακείο ή καταχώρηση στο Κτηματολόγιο. Συντάσσουμε όλες  τις απαραίτητες συμβάσεις, όπως εργολαβικά προσύμφωνα, συμβάσεις μακροχρόνιας μίσθωσης και εκπροσωπούμε τους εντολείς μας ενώπιον των οικείων διοικητικών αρχών.

Ειδικότερα:
-Αστικές και Εμπορικές Μισθώσεις
-Εθνικό Κτηματολόγιο: Διόρθωση ανακριβών κτηματολογικών εγγραφών, Δηλώσεις, Αιτήσεις, Ενστάσεις.
-Έλεγχος σε δασαρχείο.
-Διαφορές με Εφορία Αρχαιοτήτων.
-Προσφυγές κατά πράξεων της διοίκησης πολεοδομικής ή χωροταξικής φύσεως.