Η ομάδα του γραφείου μας αναλαμβάνει την διευκόλυνση των διαδικασιών μετανάστευσης, ώστε να καθοδηγήσουμε τους εντολείς μας  σχετικά με τις άδειες παραμονής, εργασίας καθώς και για την απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας, ενώπιον των αρμόδιων ελληνικών διοικητικών αρχών. Περαιτέρω, προβαίνουμε στην έκδοση θεωρήσεων για υπηκόους τρίτων χωρών που επιθυμούν να αποκτήσουν ακίνητη περιουσία στην Ελλάδα.

Ειδικότερα:
-Σχηματισμός φακέλου, συγκέντρωση δικαιολογητικών για έκδοση άδειας παραμονής, άδειας εργασίας και απόκτησης ελληνικής ιθαγένειας.
-Διοικητικές προσφυγές κατά απορριπτικών διοικητικών αποφάσεων