Το γραφείο μας δραστηριοποιείται σε ένα ευρύ φάσμα υποθέσεων δημοσίου δικαίου περιλαμβανομένων υποθέσεων του δικαίου των δικαιωμάτων του ανθρώπου, του δικαίου του περιβάλλοντος, του δικαίου των δημοσίων συμβάσεων καθώς επίσης και του υπαλληλικού δικαίου.

Ειδικότερα, το γραφείο μας παρέχει νομικές συμβουλές στα ως άνω νομικά πεδία αναλαμβάνοντας με ευθύνη και επαγγελματισμό την εκπροσώπηση κάθε εντολέα ενώπιον πάσης διοικητικής αρχής και παντός αρμοδίου εθνικού δικαστηρίου.