Ενδεικτική αναφορά των τομέων που δραστηριοποιούμαστε στο Ποινικό Δίκαιο:
-Εγκλήματα κατά της ζωής, Σωματικές βλάβες,
-Εγκλήματα κατά της προσωπικής ελευθερίας, Εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας και εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής,
-Εγκλήματα κατά της περιουσίας, Εγκλήματα κατά της ιδιοκτησίας,
-Πολεοδομικές παραβάσεις, Αγορανομικές παραβάσεις
-Οικονομικά εγκλήματα
-Εγκλήματα σχετικά με τα υπομνήματα (πλαστογραφία)
-Κοινώς επικίνδυνα εγκλήματα (εμπρησμός, πλημμύρα, έκρηξη, νοθεία τροφίμων κ.α.)
-Εγκλήματα που ανάγονται στη στρατιωτική υπηρεσία και στην υποχρέωση για στράτευση