Το Δικηγορικό γραφείο μας αναλαμβάνει την εκπροσώπηση εντολέων ενώπιον τραπεζικών ιδρυμάτων για την λήψη πίστωσης (επαγγελματικών δανείων, στεγαστικών δανείων κ.ά.) καθώς και για την ρύθμιση υφιστάμενων οικονομικών εκκρεμοτήτων (διακανονισμός οφειλών). Ειδικότερα:
-Διαδικασία υπαγωγής στο Νόμο 3869/2010 σχετικά με τα Υπερχρεωμένα Νοικοκυριά