Η Αναστασία Ηλιοκαύτου είναι δικηγόρος παρ’ Εφέταις και μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιά με έτος εγγραφής το 2005.

Είναι απόφοιτος του Αγγλικού Πανεπιστημίου Anglia Polytechnic University και κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος από το University of Southampton με εξειδίκευση στο Ναυτικό Δίκαιο (LLM-Master of Laws Maritime Law).

Μιλάει απταίστως την Αγγλική και τη Γαλλική Γλώσσα και έχει πολύ καλή γνώση της Ισπανικής Γλώσσας.

Ασκεί μαχόμενη δικηγορία επί είκοσι συναπτά έτη καθώς και νομική συμβουλευτική εκπροσώπηση εταιριών κάθε μορφής. Αναλαμβάνει επίσης εμπορικής φύσεως υποθέσεις σχετικά με την κατοχύρωση Βιομηχανικών Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας στον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας και Σημάτων του Υπουργείου Ανάπτυξης, με ειδίκευση στο Δίκαιο Εμπορικών Σημάτων και Ευρεσιτεχνιών. Έχει πολυετή εξωτερική συνεργασία με το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου «Ε.Ο.Π.Υ.Υ.» αναλαμβάνοντας υποθέσεις δημοσίου και διοικητικού δικαίου και έχει ασχοληθεί με υποθέσεις απόκτησης golden visa αλλοδαπών επενδυτών στην Ελλάδα. Άλλοι τομείς εξειδίκευσης είναι το ναυτικό δίκαιο, το οικογενειακό δίκαιο, αξιώσεις από τροχαία ατυχήματα και υποθέσεις που αφορούν στο κτηματολόγιο.